Document Type : SPECIAL ISSUE

Author

Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland

Abstract

In this study, an investigation of long-term forecasts relating to the development of the transport sector in Poland is performed, including the ones by 2030 and 2050. Selected transport development forecasts from the perspective of the membership of Poland in the European Union are presented and most of all, from the perspective of national studies. The basement for the review was the prognosis of European Commission, Central Statistical Office, International Monetary Fund, Department of Economic, Sectoral and Agricultural Market of BGZ BNP PARIBAS S.A., Motor Transport Institute, Wise Europa Institute of Warsaw Transport Institute, as well as prognosis of the scientific experts. Despite temporary economic downturns, the demand for freight transport is steadily growing and, as shown by the forecasts, it will grow in the future. In 2018 the situation on the freight transport market was expected to remain stable, mainly due to the continuous high demand for international carriages.

Keywords

Bentkowska-Senator, K.; Kordel, Z., (2007). Polski transport samochodowy ładunków. Bydgoszcz: Wyd. KODEKS.

Browne, M.; Allen, J.; Nemoto, T.; Patier, D.; Visser, J., (2012). Reducing social and environmental impacts of urban freight transport: A review of some major cities. , Procedia Soc. Behav. Sci., 39: 19-33 (15 pages).

Bukowski, M.; Jackl, F.; Śniegocki, A., (2015). Ocena funkcji zmian oraz wartości zadanych parametrów służących do szacowania prognoz emisji  z transportu w zależności od potencjalnych środków i stopnia ich wdrożenia. Warszawa: Warszawski Instytut Badań Ekonomicznych.

Burak, A., (2016). Szukając pomysłów na transport warto patrzeć na porażki innych krajów., Obserwator finansowy, 21.06 - 2016.

Burnewicz, J., (2005). Prognoza zapotrzebowania na usługi transportowe w Polsce do 2020 roku., Przegląd Komunikacyjny., 12: 17-26 (10 pages).

Burnewicz, J., (2007a). Prognoza zapotrzebowania na usługi transportowe w Polsce do 2020 roku, in: Liberadzki, B.; Mindur, L., (2007). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa – Radom:  Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB: 121-145 (25 pages).

Burnewicz, J., (2007b). Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033 ze szczególnym uwzględnieniem docelowej struktury modelowej transportu, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Sopot: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Centobelli, P.; Cerchione, R.; Esposito, E., (2017). Environmental sustainability in the service industry of transportation and logistics service providers: systematic literature review and research directions., Transp. Res. D: Transp. Environ., 53: 454-470 (17 pages).

Czarnecki, T., (2016). Ryzyko działalności przewoźnika., Truck and Business Polska, 4:16-19 (3 pages).

DESAMA, (2017). Sektor TSL. Transport drogowy towarów. Raport półroczny. Warszawa: Departament Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Department of Economic, Sectoral and Agricultural Market Analyses. 

Dong, J.; Hang, H.; Ren, Z.; Zong, C., (2017). Standarization and development of road freight transport vehicles, in: Zeng, X.; Xie, X.; Sun, J.; Ma, L., Chen, Y., (2017). International Symposium for Intelligent Transportation and Smart City (ITASC) 2017 Proceedings: 192-199 (8 pages).

Dorosiewicz, S.; Gis, W.; Menes, E.; Waśkiewicz, J., (2006). Prognoza zapotrzebowania na usługi transportowe w Polsce do 2020 roku., Transport Samochodowy, 4: 29-44 (16 pages).

EIA, (2018). Energy Information Administration.

European Commission, (2017). White paper on future of Europe, European Commission. Brussels: European Commission.

European Commission, (2016). EU reference scenerio. Energy, transport and GHG emissions trends to 2050. Brussels: European Commission.

EEA, (2018). European Economic Area.

Główny Urząd Statystyczny, (2018). Transport – wyniki działalności w 2017 roku. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Institute for Market Economics, (2018). Kwartalne prognozy makroekonomiczne, No. 93. Warszawa:  Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową.

IMF, (2018). International Monetary Fund.

ITF, (2018). International Transport Forum.

Jelonek, D.; Bylok, F., (2017). Wielowymiarowość współczesnego zarządzania organizacjami. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Jong, G.; Vierth, I.; Tavasszy, L.; Ben-Akiva, M., (2013). Recent developments in national and international freight transport models within Europe. Transportation, 40(2): 347-371 (25 pages).

Kozerska, M.; Konopka, M., (2017). Zarządzanie procesami logistycznymi na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa z branży transportowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej., Autobusy. Technika, Eksploatacja, Syst. Transport., 6 (208): 1435-1443 (8 pages).

Lichtarski, J., (2015). Praktyczny wymiar nauk o zarządzaniu. Warszawa: PWE.

Mesjasz-Lech, A., (2016). Directions of changes in the sustainable development of transport in Poland in the context of European integration.,  Proceedings of the 3rd International Conference on European Integration ICEI 2016, May 19-20 2016, Ostrava, Czech Republic., 623-630 (8 pages).

Muerza, V.; Larrode, E.; Moreno-Jimenez, J.M., (2017). Identification and selection of ICTs for freight transport in product service supply chain diversification, Ind. Manage. Data Syst., 117(7): 1469-1484 (16 pages).

MTI, (2018). Motor Transport Institute.

Nogalski, B.; Ronkowski, R., (2007). Współczesne przedsiębiorstwo. Problemy funkcjonowania i zatrudniania. Warszawa: TNOiK.

Nowicka-Skowron, M.; Nowakowska-Grunt, J.; Brzozowska, A., (2018). Systemy transportowe a polityka zrównoważonego rozwoju w Unii Europejskiej., in: Jakubiec, M.; Barcik, A., (2018). Wielowymiarowość zarządzania XXI wieku. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, 182-194 (13 pages).

Ottemoller, O.; Friedrich, H., (2016). Implications for freight transport demand modeling from interdisciplinary research: developing a concept for modeling freight transport within supply networks of the automotive industry, in:  Abele, E.; Boltze, M.; Pfohl, H. Ch., (2016). Dynamic and Seamless Integration of Production, Logistics and Traffic. Switzerland: Springer, 185-207 (23 pages).

Piecyk, M. I.; McKinnon, A. C., (2010). Forecasting the carbon footprint of road freight transport in 2020., Int. J Prod Econ., 128(1): 31–42 (12 pages).

Rucińska, D., (2015). Rynek usług transportowych w Polsce: teoria i praktyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Tavasszy, L.; Ruijgrok, K., (2013). Freight transport: indicators, determinants and drivers of change, in: van Wee, G. P.; Annema, J. A.; Banister, D., (2013). The transport system and transport policy. An introduction. Cheltenham: Edward Elgar, 51-77 (27 pages).

Wojewódzka-Król, K.; Rolbiecki, R., (2013). Polityka rozwoju transportu. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Wojewódzka-Król, K.; Załoga, E., (2016). Transport. Nowe wyzwania. Warszawa: PWN.

Załoga, E., (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Letters to Editor

GJESM Journal welcomes letters to the editor for the post-publication discussions and corrections which allows debate post publication on its site, through the Letters to Editor. Letters pertaining to manuscript published in GJESM should be sent to the editorial office of GJESM within three months of either online publication or before printed publication, except for critiques of original research. Following points are to be considering before sending the letters (comments) to the editor.

[1] Letters that include statements of statistics, facts, research, or theories should include appropriate references, although more than three are discouraged.
[2] Letters that are personal attacks on an author rather than thoughtful criticism of the author’s ideas will not be considered for publication.
[3] Letters can be no more than 300 words in length.
[4] Letter writers should include a statement at the beginning of the letter stating that it is being submitted either for publication or not.
[5] Anonymous letters will not be considered.
[6] Letter writers must include their city and state of residence or work.
[7] Letters will be edited for clarity and length.

CAPTCHA Image